Etiketler

İdari ve Sosyal İşler Müdürü

İşin Kodu —- / Müdür
Bölümü İdari ve Sosyal İşler
Bağlı Olduğu Üst Görev Genel Müdür
Kendisine Bağlı Olabilecek ya da Bağlı Görevler / Unvanlar Dış İşler Sorumlusu, Güvenlik Görevlisi, Mutfak Elemanı
İşin Amacı SNM Group Bünyesinde tüm tüm bölümlerin işletme içinden dışına ya da işletme dışından işletme içine telefon akışını sağlıklı olarak gerçekleştirmek, çalışanların idari ve sosyal iş ve işlemlerini gerçekleştirmek, Genel Müdür’ün günlük iş akışını ayarlamak ve düzenli işleyişini sağlamak, güvenlik ve mutfak hizmetlerini koordine etmek.
Yapılması Gereken İşler
 • Genel Müdür’ün günlük randevularını önceden planlamak / Stok Kontrol,
 • Günlük iş akışı içinde gelen müşterilerin ağırlanması ile ilgili işlevleri hayata geçirmek / Stok Kontrol,
 • Bölümlere ilişkin telefon görüşmesi isteklerini bölümlerin talepleri doğrultusunda organize etmek / Stok Kontrol,
 • Güvenlik hizmetinin 24 saat ve sorunsuz olarak gerçekleşmesini sağlamak ve gerekli kontrolleri gerçekleştirmek / Genel Müdür,
 • Mutfakta mesai saatleri içinde sunulan hizmetin aksamadan gerçekleşmesini sağlamak / Stok Kontrol,
 • İşe geliş ve dönüşe dayalı servis hizmetini kontrol ve koordine etmek / Stok Kontrol,
 • Bölümlerden eğitim taleplerini almak ve gerekli yıllık eğitim planlarını hazırlamak,
 • SNM Group çalışanlarının şahsi dosyalarını hazırlamak ve bölümlerden gelen bilgilerle güncel tutmak,
 • İş tanımlarını güncellemek ve ihtiyaç olduğunda gerekli değişiklikleri yapmak,
 • SNM Group bünyesindeki satın alma işlemlerinin farklı aşamaları için yetkilendirilmiş her düzey bölüm çalışanını kontrol etmek,
 • Satın alma işlemlerinin herhangi bir aşamasından dolayı üretim, iş ya da işlemlerin gerçekleşmesinde yaşanacak gecikmelere ilişkin olarak sorumlu olan her düzey çalışan hakkında tutanak hazırlamak ve şahsi dosyasına koymak,
 • Sorumluluk alanına giren herhangi bir satın alma işleminin herhangi bir aşamasından dolayı üretimde, iş yada işlemlerin gerçekleşmesinde yaşanacak gecikmelerden maddi olarak sorumlu olmak,
 • Çalışanlara dönük uygulamaların İş Kanunu kapsamında gerçekleşmesini sağlamak,
 • İnsan Kaynakları sistemlerini kurmak ve güncelleştirerek uygulamak,
 • İnsan Kaynakları planlamasını yapmak, bu çerçevede bölümlerden gelen çalışan talebini değerlendirmek ve gereği ile ilgili olarak Genel Müdür’ü bilgilendirmek ve hayata geçmesini sağlamak,
 • Oryantasyon ve işe alıştırma eğitim planını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili düzenlemelerin hayata geçmesini sağlamak, gerekli kontrol ve koordinasyonu gerçekleştirmek,
 • Tüm bölümlerden gelecek olan form oluşturma talebini almak ve formları hazırlayarak talebin geldiği bölümün ve Genel Müdür’ün onayı ile kullanılmasını sağlamak,
 • İşi ve bölümle ilgili kayıt altına alınması gereken tüm işlemleri formlarla zamanında kayıt altına almak ve alınmasını kontrol etmek,
 • Gerektiğinde raporlama işlemlerini gerçekleştirmek ve gerçekleştirilmesi ile ilgili kontrolleri yapmak,
 • Yazılı talimatları uygulamak ve uygulanmasını sağlamak,
 • Görev tanımında yer alan tüm sorumlulukları yerine getirmek ve bağlı çalışanlarının da yerine getirmesini sağlamak,
 • Genel işyeri kuralları ile idari ve sosyal işler bölümü işyeri kurallarının gereklerini yerine getirmek ve taviz vermeden uymak ve uygulanmasını sağlamak,
 • Kendisine verilen yada çalışma ortamında mevcut olan tüm yazılı kuralları, talimatları okumak, uymak ve uyulmasını sağlamak,
 • Kendisine bağlı tüm çalışanların işe yada mevcut yada oluşturulacak kurallara ilişkin konulardaki uygulamalarını kontrol etmek ve aksi davranışları tespit ettiğinde yazılı belge halinde çalışanın imzasına dayalı olarak tespit etmek ve çalışanın kişisel dosyasına koymak,
 • İşin gereği olarak üstünün verebileceği işin ve üretim süreci ile muhasebenin gereği olarak ortaya çıkan diğer benzer görevleri yapmak.

Sorumluluk

Genel Sorumluluk

Yüksek

Orta

Düşük

Yok

Kendi işinden

x

Çalışanların işinden

x

Çalışanların iş güvenliğinden

x

Bilgi paylaşma

x

Araç-Gereç-Malzeme

x

Koordinasyon

x

İş sürekliliğinden

x

İş ilişkilerinin düzenliliğinden

x

Bireysel performanstan

x

Bölümsel performanstan

x

Sürecin denetim ve gözetiminden

x

Raporlamadan

x

Bireysel değerlendirmeden

x

Eğitim ve geliştirmeden

x

Üretim sonucundan

x

Kalite standartlarına ulaşmaktan

x

Maddi

x

Müşteri Sorumluluğu

SNM Group İçinde

x

SNM Group Dışında

x

Yetkileri

Genel
 • Sorumluluğun altındaki çalışanlardan çalışma konuları ile ilgili bilgileri düzenli olarak kaydetmelerini ve raporlamalarını istemek,
 • Tüm bölümlerin eğitim taleplerini alıp giderilmesi konusunda planlamalar ve uygulamalar yapmak,
 • Yasal düzenlemelere uygun kararlar ve uygulamalar içinde olunmasını sağlamak,
 • Bölüm hedeflerini ve her bir çalışanın hedefini çalışanlarla birlikte oluşturmak ve takibini yapmak,
 • Bölümdeki her türlü teknik ihtiyacı tespit edip, giderilmesi konusunda Genel Müdür onayını almak,
 • Bölüm çalışanlarının iş, işyeri ve bölüm kurallarına uygun davranmasını sağlamak, uygun davranmayanları uyarmak, konuya ilişkin yazılı belgeleri oluşturmak ve gerektiğinde işten çıkarılmasına ilişkin işlemi Genel Müdür onayı ile yapmak.

İş Gerekleri

Çalışan Profili
–          Eğitim 4 yıllık fakülte mezunu
–          Deneyim 2-3 yıl arası
–          Yabancı Dil İleri Düzey
–          Bilgisayar İleri Düzey
–          İletişim Araçları Kullanabilme / Faks-Telefon İleri Düzey
–          Cinsiyet Bayan / Erkek
Kişisel Özellik
 • Dikkat, özen ve itina
 • Bedensel dayanıklılık
 • İsteklilik
 • Sabırlı olma
 • Mücadeleci olma
 • Gelişime açık
 • Zekilik
 • Araştırmacı olmak
 • Hızlı olmak
 • Ekip çalışmasına yatkınlık
 • İletişim becerisi
 • Pratiklik
Sosyal İlişkiler
–          Halkla ilişkiler Sıklıkla
–          Müşteri ilişkileri Nadiren
–          Yakın Gözetim / Denetim Sıklıkla
–          Bireysel Çalışma Sıklıkla
–          Ekip Çalışması Sıklıkla
–          Seyahat Nadiren
Fiziksel Gerekler
–          Bedensel Sıklıkla
–          Duyu Organlarına Dayalı Sıklıkla
–          Düşünsel / Yaratıcılık Sıklıkla
Fiziksel Çalışma Koşulları
 • Fabrika içinde ofis
Kullanılan araç, gereç ve malzemeler
 • Bilgisayar
 • Raporlar
 • Tablolar
 • Telefon
 • Faks
 • Fotokopi makinesi
 • Hesap makinesi
 • Yasal mevzuat
Alınabilecek Ek Sorumluluklar
Görev Öncesi ve sonrası hangi işlerde bulunmalı/bulunabilir
 • Görev Öncesi : …..
 • Görev Sonrası : …..
Görev Sahibinin alması gereken eğitimler
 • Oryantasyon / İşe Başlama Eğitimi
 • Kalite sistemi ile ilgili eğitimler
 • İletişim
 • Zaman yönetimi
 • Ekip olmak
 • Motivasyon
 • İnsan kaynakları yönetimi
 • İşi ile ilgili işletme içi ya da dışı teknik eğitimler

Görev tanımımı okudum ve kişisel irademle kabul ediyorum.

İsim  
Tarih  
İmza  

 

Reklamlar