Etiketler

İşin Adı Bilgisayar Programcısı
İşin Kodu
Departmanı (Bölümü) Yazılım
Bağlı Olduğu Üst (Rapor Verdiği Kişi) Yazılım Grubu Şefi
Astları
İşin Amacı İhtiyaca uygun bilgisayar programının yazılması ve bununla ilgili teknik destek sağlanması ve eğitim verilmesi.
İşin Özeti Müşteri ya da personel tarafından doldurulan “Program İstek Formu”na uygun program yazımı.
Yapılması Gereken İşler
 • Program yazmadan önce programın ne için,kime yönelik yapıldığını araştırmak,
 • İhtiyaca uygun programı istenilen programlama diliyle yazmak,
 • Bilgisayar programı bir grupla birlikte yazılıyorsa grup içindeki görevini eksiksiz olarak yerine getirmek, tüm grup üyeleriyle etkileşim ve işbirliği içinde çalışmak,
 • Program ile ilgili şikayet veya sorun olması durumunda teknik destek sağlamak,
 • Gerektiğinde yazdığı programla ilgili eğitim vermek,
 • Program yazımında kullanılan yazılımlarla ilgili günceli takip etmek, kendini yenilikler doğrultusunda geliştirmek,
 • Programın yazımında, sağlanan bilgilerde gizlilik koşullarına uymak,
 • Gereken bildirim ve raporlamaları üst yönetime sunmak.
Yetki –          Programları yazmak için gerekli yazılımları seçme ve önerme,-          Program yazımı talep edenleri toplantıya çağırma,-          Bütçeyle sınırlı olmak üzere donanım satın alma,

–          Yazılım üzerinde değişiklik ve düzeltme yapma.

Sorumluluk
 • Program analizinde bitişine kadar yazılımla ilgili her türlü sorumluluk,
 • Program konusunda eğitimden sorumluluk,
 • Program kullanımında karşılaşılabilecek olası problemlere karşı teknik destek sorumluluğu,
 • Bilgisayar ortamında tutulan verilerin güvenliğinin ve güncelliğinin sağlanması.

İş Gerekleri

–          Çalışan Profili Eğitim Meslek Yüksekokullarının Bilgisayar Programcılığı ya da Üniversitelerin Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak
Deneyim En az 2 yıl
Yabancı Dil İyi veya üst düzeyde İngilizce bilgisi
Bilgisayar Yeterli bilgisayar donanımı bilgisi ile programlama dillerinin bilinmesi
Kişisel özellikler
 • Dikkat ve özen,
 • İletişim becerisi,
 • Sabır,
 • Takım çalışması ruhu.
–          Fiziki Çalışma Koşulları
 • Kapalı mekan, program yazım odaları
–          Kullanılan Araç-Gereç ve Malzemeler
 • Bilgisayar,
 • Programlama için yazılımlar,
 • Çevre donanımları (USB Bellek vs.)

Hazırlayan

Onaylayan

 

İş tanımını okudum ve bir kopyasını amirimden teslim aldım.

İsim

Tarih

İmza

 

 

Reklamlar