Etiketler

İş Tanımı Örneği 1

 

Motor Tamircisi

İşin Kodu

OB 02

Bölümü

Oto Bakım

Bağlı Olduğu Üst

Oto Bakım Şefi

İşin Amacı

Araçların ve iş makinelerinin çalışabilir halde tutulması ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla periyodik bakımlarını, arıza halinde onarımlarını yapmak.

Yapılması Gereken İşler

 • Araçların ve iş makinelerinin günlük arızalarına müdahale etmek, Oto Bakım Şefi’nin talimatlarına göre arızaları gidermek,
 • Araçların ve iş makinelerinin periyodik bakım ve onarımlarını yapmak,
 • Görevden dönen araçların çalışmasını kontrol etmek, arızalı/hasarlı olup olmadığını incelemek, arızalı ve hasarlı ise durumu Oto Bakım Şefi’ne bildirmek,
 • Araçların işyeri dışında kazaya uğramaları veya arızalanmaları halinde kaza/arıza mahalline gitmek, onarım ve bakımını yapmak, mahallinde yapılamıyorsa onarımı için iş yerine veya ilgili yere götürmek/götürülmesini sağlamak,
 • Kullanılan yedek parçaları ve araç üzerinden çıkan yedek parçaları Oto Bakım Şefi’ne göstermek,
 • Onarımı ve bakımı biten aracın son denemesini yapmak, Oto Bakım Şefi’ne bildirerek iş emrini kapatmak,
 • Araç yol denemesi yapılması halinde elle/gözle son kontrolleri yapmak, araç çalıştırma ve kullanma talimatlarına uymak,
 • Arızası olan veya bakımı yapılacak araç üzerinden çıkan yedek parçaları Oto Bakım Şefi ile birlikte inceleyip arızanın nedeni hakkında fikir alış verişinde bulunmak,
 • Araçların ve iş makinelerinin fren, mekanik aksam kontrolleri ile yağ/su/hidrolik ikmallerini yapmak,
 • Arıza/periyodik kontrol/hasar durumlarını, yaptığı işleri ve kullandığı malzemeleri ilgili belgelere/dokümanlara eksiksiz ve düzenli şekilde yazmak,
 • Jeneratörün devreye alınması ihtiyacı doğduğunda jeneratörü çalıştırmak ve jeneratörün çalışmasına nezaret etmek,
 • Gerekli hallerde şoförlük hizmetlerine destek vermek,
 • İşin gerektirdiği yedek parça ve malzemeleri ambardan teslim almak, kullanmak ve aldığı/kullandığı parçaların ve malzemelerin kaydını tutmak,
 • Bir uygunsuzluk olması halinde uygunsuzluğu gideremiyorsa ilgili amirine haber vermek,
 • İşbaşı ve iş bitimi saatlerine uymak; vardiya değişimlerinde vardiya değiştirdiği elemanla haberleşmek, iş akış hakkında bilgi almak/vermek,
 • Vardiya değişimlerinde yerine eleman gelmemesi halinde iş yerini terk etmeden önce ilgili amirine haber vermek,
 • Atölyeyi temiz ve düzenli bulundurmak, çalışma ortamında bulunmaması gereken şeyleri uzak tutmak,
 • Kendisine teslim edilmiş takım ve avandanlıkları gerektiği gibi kullanmak, temiz ve düzenli bulundurmak ve korumak,
 • Görevini yaparken yardımcı personelin ve diğer elemanların makine ve teknik ekipmanlara bilinçsiz müdahalelerini önlemek,
 • İşiyle ilgili tüm elemanlarla iletişim kurmak,
 • Gerekli iş güvenliği önlemlerini almak ve bu konudaki kurallara uymak,
 • Kendisine verilen ve çalışma ortamında mevcut olan tüm yazılı talimatları okumak ve bu talimatlara uymak,
 • İşyeri genel prensip ve kurallarına uymak,
 • Amirin verdiği, işiyle ilgili diğer görevleri yerine getirmek.

Sorumluluk

–          Maddi

Araç-Gereç ve Malzeme

Üretim Süreci

Ürün

Orta

Yok

Yok

–          Müşteri

PBG İçinde

PBG Dışında

Yüksek

Temel

İş Gerekleri

 • Çalışan Profili
Eğitim Lise – Meslek Lisesi mezuniyeti ve sertifika eğitimi gerektirir.
Deneyim En az 1 – en çok 3 yıl
Yabancı Dil

Bilgisayar

Kişisel Özellik
 • Uyumlu, sabırlı, dikkatli olmak,
 • Problem çözme yeteneği, pratiklik,
 • İletişim kurabilme,
 • El-zihin koordinasyonu,
 • El becerisi
 • Fiziki Çalışma Koşulları
 • Oto Bakım Atölyesi
 • Açık Hava
 • Kullanılan Araç-Gereç ve Malzemeler
 • Kalite planları, bakım talimatları, kayıt defterleri,
 • Tamir araç-gereçleri, takımlar ve avadanlıklar.

İş tanımını okudum ve bir kopyasını amirimden teslim aldım.

İsim

Tarih

İmza

 

Reklamlar