Etiketler

,

İş Analiz Formu Örneği 

Adınız ve Soyadınız
İşinizin/ Görevinizin Adı
Çalıştığınız Bölümün Adı
Bağlı Olduğunuz İlk Amirinizin Adı ve Görev Unvanı
Çalışma Yaşamındaki Toplam Kıdeminiz
Şimdiki İşyerinizdeki Kıdeminiz
Formu Doldurduğunu Tarih

 

 • Sizin sorumluluk / kontrol alanınıza giren farklı görevleri ve unvanları belirterek, bu görev ve unvanlara sahip kişilerin sayılarını yazınız.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • İşiniz gereği bağlantıda olduğunuz iç ve dış müşterilerinizi bölüm ve unvan olarak belirtiniz.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • İşinizi aksatmadan yerine getirebilmeniz için kullandığınız araç, gereç, makine ve malzemeler nelerdir? (Doküman, rapor, talimat, yönetmelik, bilgisayar, telefon, kimyasallar vb.)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • İşinizin çıktıları / sonuçları nelerdir? İsimleri ve hazırlanma sıklıkları ile birlikte belirtiniz. (form, çizelge, rapor vb.)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • İşinizi tanımlayarak detaylı olarak anlatınız.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • İşinizi çalıştığınız bölüm içinde diğer işlerle kıyaslayarak düşündüğünüzde, işinizi değerlendirebilmek için ele alınması gereken kriterler ya da özellikler neler olmalıdır?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • İşinizi işletmedeki diğer işlerle kıyaslayarak düşündüğünüzde onu değerlendirebilmek için ele alınması gereken kriterler ya da özellikler neler olmalıdır?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • İşinizin periyodik –düzenli ve rutin– olan faaliyetlerini anlatınız. (Günlük, haftalık, aylık, yıllık gibi.)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • İşinizin periyodik –düzenli ve rutin- olmayan faaliyetlerini anlatınız.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • İşinizin varlık sebebi / amacı nedir?

İşletme içinde : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bölüm içinde : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • İşinizin hedefleri nelerdir?

Sabit hedefler : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Değişken hedefler : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • İşinizin hedeflerine nasıl ve hangi zaman dilimlerinde ulaşılır?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Öncelikle size göre, gerekiyorsa sizin şu an sahip olduğunuz özelliklerden bağımsız olarak, sizin işinizi yapan kişinin sahip olması gereken nitelikler nelerdir?

A.      Eğitim

–          Kendi eğitim altyapınızı dikkate almadan, işiniz için gerekli eğitim düzeyini işaretleyiniz.

ÿ      Herhangi bir eğitim gerektirmiyor

ÿ      Lise eğitiminden daha alt seviye

ÿ      Lise ve dengi

ÿ      Yüksekokul / Meslek yüksekokulu

ÿ      Üniversite

ÿ      Lisansüstü eğitim

ÿ      Mesleğe yönelik sertifika programları ya da özel kurslar

 

–          Aşağıdaki niteliklerden işiniz için gerekli olanları belirtiniz.

Temel

Orta

İleri

Yabancı Dil
Bilgisayar Bilgisi
İletişim Araçları Kullanabilme (Faks, telefon vb.)

 

B.      Deneyim

–          İşinizin başarılı bir şekilde yerine getirilmesi için gereken asgari deneyim süresini belirtiniz.

ÿ      Deneyim gerekmez

ÿ      1 aydan az

ÿ      1 ay ile 6 ay arası

ÿ      6 ay ile 1 yıl arası

ÿ      1 yıl ile 3 yıl arası

ÿ      3 yıl ile 5 yıl arası

ÿ      5 yıldan fazla

 

C.      Kişisel Özellikler

–          İşinizin en iyi şekilde yapılabilmesi için işi yapan kişide bulunması gereken kişisel özellikleri belirtiniz. ( iletişim yeteneği, dayanıklılık, zihinsel beceriler… vb.)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

D.      Beceri

–          İşiniz için gerek duyulan kişisel becerileri belirtiniz. ( Araç gereç kullanmada özel yöntem, metot…)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

E.       Fiziksel Gerekler

–          İşinizde ihtiyaç duyulan fiziksel gerekleri ve bunların hangi sıklıkla talep edildiğini belirtiniz.

Gerekmez

Nadiren

Sıklıkla

Bedensel gerekler (Bedensel uygunluk, El becerisi gibi)
Duyu organlarına dayalı gerekler (Görme,duyma,konuşma)
Düşünsel gerekler (Yaratıcılık vb.)
Diğerleri (Lütfen Belirtiniz.)

 

 

F.       Sosyal İlişkiler

–          İşinizin gerektirdiği sosyal ilişki alanlarını ve sıklık derecesini işaretleyiniz.

Gerekmez Nadiren Sıklıkla
Halkla ilişkiler
Müşteri ilişkileri
Yakın gözetim/Denetim
Tek başına/Bireysel çalışma
Takım/Ekip çalışması
Seyahat
Diğerleri(Lütfen Belirtiniz)

 

G.     Çalışılan Yerin Konumu

–          Çalışma mekânınızın özelliklerini işaretleyiniz.

Memnun Edici

Memnun Edici Değil

Açık Hava
İç mekân
Yeraltı / Zemin kat
Çukur
Aşırı Yüksek
Diğer( Lütfen Belirtiniz)

 

H.     Fiziksel Çevre

–          İşinizin yapıldığı ortamı aşağıdaki fiziksel koşullar bakımından değerlendiriniz.

Yetersiz

Orta

Yeterli

Aydınlatma
Havalandırma
Isıtma/Soğutma
Koruyucu Malzeme
Malzeme ve mobilyanın yerleşimi

 

İ.        Çevresel Koşullar

–          Lütfen aşağıdaki çevresel koşulların tehlike düzeyini ve ne sıklıkla maruz kaldığınızı işaretleyiniz.

Yok

Var / Tehlike Yaratmıyor

Var/ Tehlikeli

 

Maruz Kalmıyorum

Seyrek Olarak Maruz Kalıyorum

Sıklıkla Maruz Kalıyorum

Isı / Sıcaklık

Soğukluk

Duman

Koku

Gürültü

Nem / Rutubet

Titreşim

Toz

Yüksek ışık / Aşırı Aydınlık

Karanlık

Kir

Dikkat

Basınç

Gaz / Buhar

Yağ

Üşütme Riski

İş Kazası Rizikosu

Kimyasal ve Radyoaktif Maddeler

Diğer (Lütfen Belirtiniz)

 

–          İşinizin gereği olan sorumluluklarınız / yetkileriniz aşağıda yer alanlardan hangileridir? Sorumluluk düzeyi ( önem derecesi) nedir? Lütfen belirtiniz.

*Düşük  = Sonuçları ve sorunları sadece ilk amirine bildirme

*Orta     = Sonuçların ve sorunların tespitini yapıp ilk amirinin onayı ile değiştirebilme yetkisini kullanabilme

*Yüksek = Son karar verici olarak durumu ve sonucu değiştirme yetkisine üst düzeyde sahip olma ve bu yetkiyi devredememe

Sorumluluk Alanları

Yetki Düzeyleri

Düşük

Orta

Yüksek

Kendi işinden sorumluluk
Çalışanların işinden sorumluluk
Çalışanların iş güvenliğinden sorumluluk
Malzeme ve araç, gereçten sorumluluk
Finansal sorumluluk
Temsil etme yetkisi
Koordinasyon yetkisi
İş sürekliliğinden sorumluluk
İş ilişkilerinin düzenliliğinden sorumluluk
Bireysel performanstan sorumluluk
Bölümsel performanstan sorumluluk
Ücretlendirmeden sorumluluk
Sürecin denetim ve gözetim sorumluluğu
Raporlama sorumluluğu
Eğitim ve geliştirme sorumluluğu
Bireysel değerlendirme sorumluluğu
Danışmanlık yapma sorumluluğu
İş güvenliğinden sorumluluk
Üretim sonucundan sorumluluk
Diğer (Lütfen Belirtiniz)

 

–          İşinizin zor / güç yönleri nelerdir?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

–          İşinizin kolay yönleri nelerdir?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

–          İşinizin kapsamı zenginleştirilebilir mi? (Ek görev ve sorumluluklar)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

–          Üstlerinize danışmadan kararlar alabileceğiniz konular ve sınırları nelerdir?

İşletme İçi : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

İşletme dışı : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

İmza

Tarih

Çalışan
İlk Amir
Reklamlar