Etiketler

, , ,

YANITLARINIZI DEĞERLENDİRİN

DÜŞÜNME BİÇİMİ DEĞERLENDİRMESİ

Her soruya verdiğiniz yanıtı işaretleyin.

  Görsel İşitsel Duygusal Tat Alma Koku Alma
1

a

b

c

e

d

2

e

a

b

d

c

3

d

a

e

b

c

4

b

c

d

a

e

5

d

b

e

c

a

6

b

c

a

d

e

7

c

d

b

e

a

8

b

a

e

c

d

9

a

e

b

c

d

10

a

c

d

b

e

11

e

d

a

b

c

12

b

a

c

d

e

 

Her sütunda işaretlemiş olduğunuz harflerin toplamını belirleyin. Bu puanlar, düşünme biçimleriyle ilgili tercihlerinizi gösterir. Bir duygu, diğerlerinden daha fazla işaretlenmişse, bilgi işlerken o duyudan fazla yararlandığınız anlaşılır. Bu çalışmada doğru ya da yanlış yanıt yoktur.

Yukarıdaki sorular ilgili oldukları süzgeçlerin benzerliğine göre gruplandırılmıştır. Örneğin, 1.,2. ve 3. Sorularda, ne istediğine ve ne istemediğine odaklanmak konusu üzerinde durulur. Bu süzgeçlerle ilgili ayrıntılar için, 1., 2. bölümü okuyabilirsiniz.

 

 

META PROGRAMLAR – İÇ DÜNYANIZIN SÜZGEÇLERİNİ BELİRLEYİN

Ne istediğine ve ne istemediğine odaklanmak

Her sütunda işaretlediğiniz yanıtları sayın.

 

İstemediğine

Odaklanmak

İstediğine

Odaklanmak

 

SORU 1

b

a

d

c

f

e

 

SORU 2

b

a

d

c

e

f

 

SORU 3

a

b

f

c

e

d

 

En fazla yanıtın işaretlendiği sütun, sizin belirgin yaklaşımınızı gösterir.

Uyum/Uyumsuzluk

SORU 4 = 4. soruyla irdelenen, uyum ve uyumsuzluk süzgeçleri yanıtlarınızın aşağıdaki ifadelere olan benzerliğiyle ölçülür.

  1. Şekillerin tümü dikdörtgen, hepsinin dört köşesi var, hepsinin kenarları düz.
  2. Hepsi daire.
  3. Hepsi bir ok, hepsi sağa dönük.

Yanıtlarınız bu ifadeleri andırıyorsa, baskın olan yaklaşımınız uyumdur.

Yanıtlarınızda farklar üzerinde duruyorsanız, aşağıdakilere benzer ifadeler kullanmış olabilirsiniz.

  1. İkisi dik, biri yatık.
  2. Dairelerin ikisi, diğer dördünden daha küçük.
  3. Okların ikisi yukarıya ve sağa, biri aşağıya ve sağa dönük.

SORU 5 ve SORU 6 için her sütundaki toplam yanıtlarınızı sayın.

 

Uyum

Uyumsuzluk

 

SORU 5

a

b

c

d

e

f

 

SORU 6

b

a

c

d

f

e

 

En çok yanıtın işaretlendiği sütun, baskın olan yaklaşımı gösterir.

Büyük Yığınlar/ Tümevarım

Küçük Yığınlar/ Tümdengelim

SORU 7’yi yanıtlarken kullandığınız sözcükler bu boyuttaki seçiminizi belirleyecektir.

(a)    seçeneğini işaretleyerek verdiğiniz yanıtların sayısı daha fazla ise, büyük yığınlar düşünüyor, daha çok bütünü değerlendiriyorsunuz.

(b)   seçeneğini işaretleyerek verdiğiniz yanıtların sayısı daha fazla ise, küçük yığınlarla düşünüyor, daha çok ayrıntılar üzerinde duruyorsunuz.

Zaman Çerçevesi (Geçmiş/Bugün/Gelecek)

SORU 8’e verdiğiniz yanıtları işaretleyin.

Geçmiş

Bugün

Gelecek

a

b

d

c

e

g

f

h

i

l

j

k

 

Her sütundaki yanıt sayısı, düşünme sürecinizde hangi zaman dilimini daha çok dikkate aldığınızı gösterir. En yüksek sayı, üzerinde en çok durduğunuz zaman dilimini; en düşük sayı, üzerinde en az durduğunuz zaman dilimini belirtir.

Etkinlik/Kişi/Cisim/Yer/Zaman

Aşağıdaki sütunlara yanıtlarınızı işaretleyin.

 

Etkinlik

Kişi

Cisim

Yer

Zaman

SORU 9

a b c d e

SORU 10

b a c d e

SORU 11

b c d e a

 

Tercihinizi her sütundaki yanıt sayısı belirtir.

İçe ve Dışa Bağımlılık

 

İçe Bağımlılık

Dışa Bağımlılık

 

SORU 12

c

a

d

b

f

e

 

SORU 13

b

a

c

d

f

e

 

Yine her sütundaki yanıtlarınızın sayısı tercihinizin ne yönde olduğunu gösterir.

 

İkna Becerisi

SORU 14’e verdiğiniz yanıtlar ikna edilebilmeniz için aşağıdaki unsurların gerekli olduğunu gösterir.

a.       Görsel sergileme
b.      İşitsel sergileme
c.       Duygulara yönelik uygulama
d.      Görsel tasarım
e.      Tartışma
f.        Uygulama
g.       Zaman
h.      Açıklamaların, sunuların, uygulamaların sayısı
i.        Ayrıntılar

 

Reklamlar