Etiketler

, , , ,

Etkin Liderlik Davranış Testi

1.      Astlarınız son zamanlarda kendi iyilikleri için gösterdiğiniz yakınlığa ve görüşmelere hiçbir ilgi göstermiyorlar. Performansları hızla düşüyor.

 

a.      Standart prosedürlerin kullanılması ve işlerin sonuçlandırılması gerektiğini önemle belirtirim.

b.      Bu konuda onlarla bir görüşme yapar ve ele alınacak konularda onların katılımını sağlarım.

c.       Astlarım ile görüştükten sonra hedefleri yeniden belirlerim.

d.      Bilinçli olarak hiçbir mücadelede bulunmam.

 

2.      Astlarınızın kendilerinden beklenen performans standartlarını ve sorumluluklarını benimsemeleri için şu ana kadar belirli bir çaba gösterdiniz ve performansları biraz gelişme gösteriyor.

 

a.      Kendileri ile etkileyici ve yardımcı olarak görüşmelerde bulunur, aynı zamanda beklenen sorumluluk ve standartları, her birinin algılaması için çabalarıma devam ederim.

b.      Belirli bir harekete geçmem.

c.       Grubun katılımını sağlamak ve gruba önemli olduğunu hissettirmek için her türlü çabayı gösteririm.

d.      İşlerin zamanında bitirilmesinin önemi konusunda ısrar ederim.

 

3.      Astlarınız ortak bir problemi kendi başlarına çözemiyorlar. Grubu şu ana kadar serbest bıraktınız. Grup performansı ve grup içindeki ilişkiler olumlu ve başarılı.

a.      Grup ile birlikte çalışarak problemi çözerim.

b.      Grubu kendi başına problemi çözmeye bırakırım.

c.       Durumu düzeltmek için derhal harekete geçerim.

d.      Problemi çözmesi için gruba gereken yardımı sağlar ve çalışmalarını desteklerim.


4.      Bir değişiklik yapmayı tasarlıyorsunuz. Astlarınızın geçmiş performansları mükemmel. Kendileri de bu değişikliğin gerekli olduğuna inanıyorlar ve nasıl uygulayacaklarını biliyorlar.

 

a.      Fazla müdahale etmeyip grubun katılımını sağlarım.

b.      Değişikliği bildirir ve bunun uygulanmasında kendilerini sıkı bir şekilde kontrol ederim.

c.       Kendi yönünü belirlemeyi gruba bırakırım.

d.      Grubun önerisini alır, fakat değişikliği ben yaparım.
5.      Son aylarda grubunuzun performansı devamlı olarak düşmekte. Herkes hedeflere erişmek konusunda ilgisiz. Görev ve sorumlulukların yeniden açıklanması geçmişte kısmen yardımcı olmuştu. Ancak görevlerin zamanında yerine getirilmesi için herkesi devamlı uyarmak gerekmekte.

 

a.      Kendi yönünü belirlemeyi gruba bırakırım.

b.      Grubun önerisini aldıktan sonra herkesin hedefine ulaşmasını sağlarım.

c.       Görev ve sorumlulukları yeniden açıklar ve grubu titizlikle kontrol altında bulundururum.

d.      Fazla müdahale etmeden görev ve sorumlulukların belirlenmesinde grubun katılımını sağlarım.
6.      Normal verimle çalışan bir bölümün yönetimini üzerinize aldınız. Sizden önceki yönetici, bölümü sıkı bir şekilde kontrol altında tutuyordu. Verimin devam etmesine, aynı zamanda ilişkilerin de gelişmesini istiyorsunuz.

 

a.      Karar almada grubun katılımını sağlamak ve gruba önemli olduğunu hissettirmek için her türlü çabayı gösteririm.

b.      İşlerin zamanında bitirilmesinin önemini titizlikle belirtirim.

c.       Bilinçli olarak hiçbir müdahalede bulunmam.

d.      Karar almada grubunda fikirlerini açıklamasına olanak sağlar, aynı zamanda hedefe ulaşılmasının önemini hissettiririm.

 

7.      İşletmede grup için bir yenilik getirmeyi tasarlıyorsunuz. Herkesin bu değişiklik ile ilgili önerileri var. Grup, verimli ve bu tip operasyonlar için esnek olabileceğini göstermiş durumda.

 

a.      Değişikliği bildirir ve sıkı bir şekilde grubu kontrol ederim.

b.      Değişikliğin yapılmasında grubun çalışmasına katılır, uygulama şeklini grubun belirlemesini sağlarım.

c.       Önerileri dikkate alarak değişikliği yapar, uygulamayı sürekli kontrol ederim.

d.      Anlaşmazlıklarla karşılaşmamak için, hiçbir müdahalede bulunmam.

 

8.      Grup performansı ve grup içindeki ilişkiler oldukça iyi. Ancak grubun sizin tarafınızdan yönlendirilmesinin eksik kaldığını düşünüyorsunuz.
a.      Grubu yalnız bırakır, kendimi sorgularım.

b.      Grup ile bu konuyu görüştükten sonra kararı ben veririm.

c.       Nasıl çalışılacağını açıkça belirterek grubu yönetecek önlemleri alırım.

d.      Bu konuyu grup ile birlikte ele alırım, ancak aşırı yönlendirmeden kaçınırım.

 

9.      Yöneticiniz sizi gerekli önerileri yapabilme yeteneğinden uzak bir proje grubunun başına getirdi. Grup, kendi hedefleri ile ilgili aydınlığa kavuşmamış, toplantılara devam oranı düşük. Toplantılar kahvehane havasında geçiyor. Grubun yardıma ihtiyacı var.
a.      Grubu problemlerini kendi başına çözmeye bırakırım.

b.      Grubu ikna eder hedeflere ulaşılmasını sağlarım.

c.       Görev ve hedefleri tekrar açıklar ve grubu titizlikle kontrol ederim.

d.      Fazla müdahale etmeden hedeflerin belirlenmesinde grubun katılımını sağlarım.

 

10.  Genellikle sorumluluk alma yeteneğine sahip olan astlarınız son zamanlarda standartları yeniden belirleme çabanıza bir karşılık vermiyor.
a.      Müdahalede bulunmadan standartların yeniden belirlenmesi konusunda grubun katılımını sağlarım.

b.      Standartları yeniden açıklar ve grubu sıkı bir şekilde kontrol ederim.

c.       Bir baskıda bulunmadan durumu kendi haline bırakırım.

d.      Grubu ikna etmeye çalışır, fakat hedeflere ulaşılmasını gerçekleştiririm.

 

11.  Yeni bir göreve atandınız. Sizden önceki yönetici, grubu serbest bırakmıştı. Grup görev ve yönünü verimli bir şekilde idare ve tayin edebilmişti. Grup içindeki ilişkiler olumluydu. Ancak performansta bir düşme olduğunu izliyorsunuz.
a.      Çalışma şeklini açıkça belirterek grubu yönlendirecek önlemler alırım.

b.      Alınacak kararlarda astlarında katılımını sağlar, olumlu katkılarını desteklerim.

c.       Geçmiş performanslarını grup ile görüştükten sonra uygulanması gereken yeni hususları belirlerim.

d.      Grubu kendi haline bırakmaya devam ederim.

 

12.  Grubunuzun performansı mükemmel. Herkes uzun vadeli hedeflerine verimli bir şekilde erişmiş durumda. Birbirleriyle uyum içinde çalışıyorlar. Her biri görevini tam anlamıyla başarıyor. Son zamanlarda, astlarınızın arasında çok önemsiz ve basit problemlerin olduğunu haber aldınız.
a.      Problemleri ile ilgili olarak bulduğum çözümü grup ile görüşür ve uygulamaya koyarım.

b.      Çözümü bulmayı ve uygulamayı gruba bırakırım.

c.       Durumu düzeltmek ve direktif vermek için derhal harekete geçerim.

d.      Problemleri çözmesi için gruba gereken desteği verir ve çalışmalarına katılırım.

 

 

CEVAPLARIN PUANLAMASI

Soru Sayısı \ Seçenek

A

B

C

D

1

+2

-1

+1

-2

2

+2

-2

+1

-1

3

+1

-1

-2

+2

4

+1

-2

+2

-1

5

-2

+1

+2

-1

6

-1

+1

-2

+2

7

-2

+2

-1

+1

8

+2

-1

-2

+1

9

-2

+1

+2

-1

10

+1

-2

-1

+2

11

-2

+2

-1

+1

12

-1

+2

-2

+1

SONUÇLAR

24 – 18 Arası Puan : Etkin Lider

18 – 12 Arası Puan : İyi Lider

12 – 6 Arası Puan :    İdare Eder

6 – 0 Arası Puan :      Eğitim Şart!

Reklamlar