Etiketler

, , , , ,

RENKLERLE İNSAN KARAKTERLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Farklı karakterlerin özelliklerini tespit etmede bir ölçü olarak aşağıda bir test uygulaması yer almaktadır. Aşağıdaki test, her biri dört şıktan oluşan 15 soru içermektedir. Seçeneklerde belirtilen özelliklerle size ne derece uyar ise ona göre puan veriniz.

PUANLANDIRMA

Her sorunun altında 4 şık yer almaktadır. Soruları cevaplarken size en uygun seçeneğe XX işareti, o seçenekten sonra size en uygun seçeneğe ise X işareti koyun. Seçeneklerden sadece iki şıkka işaret koyun, eğer sadece tek şıkka işaret koyacaksanız o şıkka XX işareti koyun.

Örneğin; 1. Soruda sizin cevabınıza en uygun olan seçenek (B), o zaman (B) şıkkına XX, bundan sonra en uygun olan olan şık (D) ise, (D) şıkkına X işareti koyun.

NOT: XX = 2 Puan , X = 1 Puan olarak değerlendirilir.

Derecelendirmeden sonra (A),(B),(C),(D) şıklarının puanlarını ayrı ayrı sayın. En son olarak bu şıkların toplam puanlarını kıyaslayın. Hangi gruptaki puanınız ağırlıkta ise baskın karakter özelliklerinizin o gruba girdiği anlaşılacaktır.

NOT: Aşağıdaki test sizin ağırlıklı olarak hangi gruba ait olduğunuzu ortaya çıkaracaktır, bu yüzden testi işaretlerken şu anda sahip olduğunuzu işaretleyiniz.

SORULAR

 1.  Aşağıdaki beyitlerden hangisi sizi daha iyi anlatır?
  1.        Güçlü, kararlı, girişken ve doğuştan liderim. Düşer kalkar yoluma devam ederim.
  2.       Hayata anlamlı renkler katar, eğlenceyi severim. Ömür boyu herkesin mutlu ve neşeli olmasını dilerim.
  3.        Her anımı huzurlu ve sakin geçirmek isterim. Kavga gürültü sevmem, işlerimde en kolay yolu seçerim.
  4.       Her şeyin mükemmel, düzgün, kusursuz olmasını isterim.
 2.     Genellikle hangi tempoda ve nasıl konuşursunuz?
  1.        Hızlı ve sonuca yönelik
  2.       Çok hızlı, heyecanlı ve eğlenceli
  3.        Daha yavaş ve sakin
  4.       Normal ve söyleyeceklerimi aklımda tartarak
 3.     Bir işe motive olmanızı sağlayan en önemli unsur hangisidir?
  1.        Sonuçları düşünmek
  2.       Onaylanmak, takdir edilmek
  3.        Gruptaki arkadaşlarımın desteği
  4.       Etkinlik, düzen ve disiplin
 4.        Çalışma tarzınız hangisine uygundur?
  1.        Yoğun ve hızlıyımdır. Aynı anda birkaç işi bir arada yapabilirim.
  2.       Özgür bir ortamda çalışırım. İnsan ilişkileri odaklıyımdır.
  3.        Ön planda olmayan ama gruba her türlü desteği veren bir yapım vardır.
  4.       Ayrıntıları önemserim ve tek bir konuya odaklanarak çalışırım.
 5.        Çalışma temponuzu nasıl değerlendiriyorsunuz?
  1.        Hızlı bir tempoda çalışır, çabuk karar almayı severim.
  2.       İşlerin rutin ve sıkıcı olmadığı ortamlarda yüksek motivasyonla çalışırım.
  3.        Nadiren aceleciyimdir. Geç de olsa üstlendiğim işi bitiririm.
  4.       Ayrıntılı düşünerek karar veririm. İş bitirici bir tempoyla çalışırım.
 6.        Hangisi sizi daha çok rahatsız eder?
  1.        Zaman israfı ve işlerin gecikmesi
  2.       Tekrar gerektiren işler ve monotonluk
  3.        Çatışma ortamı ve anlaşmazlıklar
  4.       Yanılmak ve yapılan hatanın tekrarlanması
 7.        Bulunduğunuz gruplarda hangi konumda daha başarılı olursunuz?
  1.        Olaylara yön veren ve otoriteyi kullanan
  2.       İnsanları motive eden ve neşelendiren
  3.        Uzlaştırıcı ve grup içindeki uyumu sağlayan
  4.       Bilgi sağlayıcı, araştırıcı ve olayları takip eden
 8.        Hangisi sizi daha çok strese sokar?
  1.        Olaylar üzerindeki güç ve kontrolümün azaldığını hissetmek
  2.       Sıkıcı, rutin işler yapılan bir ortamda bulunmak
  3.        Beni aşacağını düşündüğü sorumluluklar üstlenmek
  4.       Düzensiz ortamlar ve eksik yapılan işler
 9.        Bir öğrenci olsanız ve öğretmeniniz sınav kağıdınızı ikinci defa incelediğinde puanınızı artırdığını söylese nasıl bir tepki verirsiniz?
  1.        Bunu zaten hak ettiğimi düşünürüm.
  2.       Çok sevinirim ve sevincimi belli ederim.
  3.        Hocama teşekkür eder ve saygı duyarım.
  4.       Hocamın nerede hata yaptığını merak eder, kağıdımı görmek isterim.
 10.    Saatler sürecek bir iş toplantısına katılmanız gerektiğinde aşağıdakilerden hangisini benimsersiniz?
  1.        Konunun ana hatlarının konuşulması için, sonucun belli olmasından hemen sonra çıkmayı tercih ederim.
  2.       Toplantını eğlenceli bir şekilde devam ettiğinde sonuna kadar kalmayı, sıkıcı olmaya başladığında erken çıkmayı tercih ederim.
  3.        Toplantının huzur içinde geçmesi ve güzel kararlar çıkması için üstüme düşeni yaparım.
  4.       Toplantıya vaktinden önce gelir, tüm detayları not eder ve bir değerlendirme yapmak için geç çıkarım.
 11.    Kendinizde gördüğünüz en zayıf yönünüz hangisidir?
  1.        İnsanlar işleri istediğim gibi yapmadığında ve seri olmadıklarında sinirlenmek
  2.       Düzensiz, dağınık ve programsız olmak.
  3.        Kimseye hayır diyememek ve başkalarının işine koşarken kendi işimi aksatmak.
  4.       Her şeyin kusursuz ve mükemmel olmasını istemek. İnsanlar buna uymadığında sinirlenmek.
 12.    Kendinizde gördüğünüz en güçlü yönünüz hangisidir?
  1.        Kısa sürede karar alan
  2.       Girdiğim ortamlara neşe ve heyecan katan tarafım
  3.        Her türlü ortama uyum sağlamam ve çatışmaları önleme gayretim
  4.       Her şeyi planlı, programlı ve düzenli yapma huyum
 13.   Aşağıdaki ifadelerden hangisi sizi daha iyi tanımlar?
  1.       Güçlü, kararlı, otoriter ve yönlendirici
  2.         Popüler, neşeli, sevimli ve muzip
  3.        Barışçıl, sevecen, uyumlu ve sakin
  4.       Tertipli, düzenli, disiplinli ve planlı
 14.    Çalışma masanızda nelere dikkat edersiniz?
  1.        Öncelikle verdiğim şeyleri yapacak şekilde düzenlenmiş sade bir masayı tercih ederim.
  2.       İnsanlara karma karışık gelen ama benim aradığım her şeyi bulduğum bir masada çalışırım.
  3.        Önce masamın üzerine gerekli olan her türlü araç gereci koyarım. Sık sık kalkarak enerjimi harcamak istemem.
  4.       İyi bir iş çıkarmak için masam son derece derli, toplu ve düzenli olmalıdır.
 15.    Ertesi gün çözülmesi gereken bir problem varsa o akşam ki ruh haliniz nasıl olur?
  1.        Çok büyük tedirginlik duymam, çünkü ertesi gün o işi olması gerektiği gibi yapacağımdan eminimdir.
  2.      Çok tedirginlik duymam, çünkü nasıl olsa işler bir şekilde hallolacaktır.
  3.        Sorumluluğun üstümde olmasından dolayı tedirginlik duyarım.
  4.       Tedirginlik duyarım ve gecenin büyük bir bölümünde problemin nasıl çözüleceği ile ilgili planlar yaparım.

 

DEĞERLENDİRME

Aldığınız puanların toplamını, şıklara göre aşağıya not ediniz.

A:                           B:                           C:                           D:

 

Testin Değerlendirmesi

(A)   Şıkkındaki puanlarınız ağırlıklı ise siz güçlü, kararlı yapıya sahip kırmızı karakterli bir kişisiniz.

(B)   Şıkkındaki puanlarınız çok ise siz popüler, neşeli sarı karakteri ağır basan bir kişisiniz.

(C)   Şıkkındaki puanlarınız çok ise siz barışçıl, sevecen yeşil karakterli bir kişisiniz.

(D)   Şıkkındaki puanlarınız çok ise tertipli, düzenli yapıya sahip mavi karakterli bir kişisiniz.

Bu ön testimizden sonra test sonucunda çıkan renkler neleri ifade ediyorlar öğrenelim. Kırmızı, sarı, yeşil ve mavi karakterli olmak ne anlama geliyor, neleri ifade ediyor bunlara bakalım.

DÖRT AYRI RENK VE KARAKTER ÖZELLİKLERİ

Geçmişe dönüp bakıldığında insanlar ve onların davranışlarını anlamak için birçok yöntem bulunmuştur. Bu yöntemlerin hepsinin ortak amacı insan ve davranışlarını anlamak ve çözümlemektir. Çünkü dünyada ne kadar insan varsa o kadar da farklı kişiler var. O yüzden de insanları tanımak, anlamak, davranışlarının altında yatan nedenleri tespit etmek için bir değil, çok farklı yöntem ve teknikler geliştirilmiştir. Yapılan bu çalışmalar incelendiğinde, bir analizi yapıldığında insanların temelde 4 farklı gruba ayrıldığı görülmektedir. Bu çalışmada biz 4 farklı karakteri sarı, kırmızı, mavi ve yeşil olmak üzere 4 farklı renkle simgeledik.

 1.       SARI : Çılgın bir renktir, neşeyi ve hareketi simgeler. Çalışmamızda da popüler, neşeli, kabına sığamayan kişileri bu renkle simgeledik.
 2.        MAVİ : Asaleti ve ciddiyeti simgeleyen bir renktir. Tertipli, düzenli, kuralcı ve disiplini seven insanlar bu gruba girerler.
 3.        KIRMIZI : Canlı ve dikkat çekici bir renktir. Gücü kararlılığı ve sahiplenmeyi simgeler. Güçlü, kararlı ve yönetme eğilimli kişiler bu renkle simgelenmektedir.
 4.       YEŞİL : Rahatlatıcı ve huzur verici bir renktir. Sükuneti ve uyumu simgeler.

 

SARI KARAKTERLİ KİŞİLERİN ÖZELLİKLERİ

Girişkendirler.

Ayrıntılar üzerinde düşünmezler.

Çalışma alanları dağınıktır.

Hayata “beni fark et” mesajı verirler.

Onları toparlayacak birine ihtiyaç duyarlar.

Eğlenceli tiplerdir. Her konuda espri yeteneğine sahiptirler.

Çocukları eğlenceli ve hareketli geçer.

Konuşmayı çok severler.

Sık sık bir şeyleri döküp saçarlar.

Mutluluk ve enerji yayarlar. Hüzünlü ortamları sevmezler.

Hafızalarında hep renkli şeyler vardır.

Unutkanlıkları çoktur.

Dikkatsizdirler.

Diğerlerine göre insanlara daha çabuk inanırlar.

Sıkıcı ortamların havasını değiştirmekte ustadırlar.

Hazır cevaptırlar.

Çocuk ruhludurlar.

Her zaman parlak fikirleri vardır.

İkna edicidirler.

İnsanlarla çabuk kaynaşıp arkadaş olurlar.

İşleri kolay yoldan halledecek parlak fikirleri vardır.

Sorunlara ilginç çözümler bulurlar.

Çok meraklıdırlar.

 

Bu karakterdeki kişiler eğlenmeyi ve eğlendirmeyi çok severler. Genellikle insanları motive eden kişilerdir. Çünkü pozitif enerji yayarlar ve bulundukları ortama heyecan ve neşe katarlar. Yalnız bu kişilerin durumu inişli ve çıkışlıdır.

Farklı fikirleri ortaya atarlar ama genellikle başladıkları işin devamını getiremezler. Bu yüzden onları motive etmek için kendilerine işin eğlenceli ve rahat yönlerini göstermelisiniz. Sevildiklerini hissettiklerinde ve fark edilen popüler kişiler olduklarını gördüklerinde çok iyi motive olurlar.

Strese girdikleri zaman genellikle yemek yerler, alışverişe çıkarlar, eğlenceli ortamlar ararlar, kendilerini anlayacak birileriyle konuşmaya ihtiyaç duyarlar.

Sarı karakterli bir kişiyi stresten kurtarmak için can kulağıyla dinleyin ve içini dökmesini sağlayın. Ona yanında olduğunuzu hissettirin, yeni umutlar verin, başarabileceğine inandırın. Böyle davrandığınızda size eğlenceli hikâyeler anlatmaya başladığını görürseniz hiç şaşırmayın.

Bir de yaptıkları yanlıştan dolayı asla onları doğrudan suçlamayın. Onları kimseyle kıyaslamayın, baskı da yapmayın. Bu onların mücadele güçlerini kaybetmelerine yardımcı olur.

MAVİ KARAKTERLİ KİŞİLERİN ÖZELLİKLERİ

Mükemmeliyetçidirler.

Daima tedbirlidirler.

Her zaman kurallardan yana olurlar.

Derli toplu ve düzenlidirler.

Olayların olumsuz yönlerini görüp kaygılanırlar.

Planlı, programlı tiplerdir.

Detaycı insanlardırlar.

Meraklıdırlar, araştırmaya yöneliktirler.

“-meli, -malı” gibi ekleri fazlasıyla kullanırlar.

Riskleri önceden görürler.

Ciddi ve ağırbaşlıdırlar.

Standartları yüksektir.

Yeteneklidir.

Mavi karaktere sahip kişiler kuralları olan ve detaylara önem veren insanlardır. Daima kurallara uymaktan yanadırlar. O yüzden bu karakterdeki birini motive etmek istiyorsanız işi ayrıntıları ile planlı ve programlı bir şekilde anlatmalısınız. Onlara işi mükemmel ve düzgün bir şekilde yapacakları hissini vermelisiniz. Çünkü biraz karamsar kişilerdir ve riskleri önceden görürler.

İşler düzenli yapılmayıp, mükemmellik anlayışları sarsıldığında, hayatları kusursuz olmadığında, bir de etraflarında ciddi olmayan, düzensiz insanlar olduğu zaman çok yıpranırlar ve strese girerler. Ciddiye alınmadıklarını düşünürler. Hassas ve derin düşünceli olduklarından çabucak incinirler. Onlar için bunlar çok kötü anlardır. Bu durumlarda mükemmellik için daha çok çalışırlar. Problemleri daha çok analiz ederler, konu üzerinde daha fazla düşünürler. Bir nevi inzivaya çekilir, sorunlarıyla ilgili yazıp çizerler. Kendilerini geri çeker ve kitaplara gömülürler.

Strese girdiklerinde kendileri sizinle konuşana kadar sessiz kalın. Bırakın önce onlar konuşsunlar. Siz onlara soru sormayın, sabırla bekleyin. Onları suçlamadan konuşun; bulundukları ruh haline girin ve onları oradan ağır ağır çıkartın. “Neler hissettiğini anlamaya çalışıyorum” şeklinde konuşun. Onları asla yalnız bırakmayın ve en önemlisi de asla uğraşmaktan vazgeçmeyin. Çünkü onlar bu durumlarda pes etmenizi beklerler.

Ayrıca sözlerinize hayatın ne kadar da güzel olduğunu söyleyerek başlamayın. Kederlerini küçümsemeyin. “Bir şeyleri de iyi tarafından gör” veya “Kalk eğlenelim, neşelenelim” demeyin.

KIRMIZI KARAKTERLİ KİŞİLERİN ÖZELLİKLERİ

Hep dik durmaya çalışırlar, kimseden yardım istemeyi sevmezler.

Kendilerini daima haklı görmeye eğilimleri vardır.

Eleştirilmekten hoşlanmaz ve hiçbir sözün altında kalmazlar.

Kararlı, iş bitirici ve sonuç odaklıdırlar.

Küçük yaştan itibaren bağımsız hareket etmeye alışıktırlar; yönlendirilmek istemezler.

Amaca yöneliktirler; ani kararlarıyla insanları şaşırtabilirler.

Önlerindeki işe aşırı odaklanmaları yüzünden, sonuçlar konusunda yeterli değerlendirmeyi yapamayabilirler.

Adeta lider doğmuşlardır; aksi bir tarzı benimsemek istemezler.

Özgüvenleri yüksektir.

Kendi hedeflerini kendileri gerçekleştirmek isterler.

İş odaklıdırlar ve iyi organize ederler.

Güçlü istekleri vardır ve asla vazgeçmezler.

Bu karakterdeki kişiler genellikle az motive edilmeye ihtiyaç duyan lider ruhlu ve girişken kişilerdir. Bir işte lider veya baş olacaklarını hissettikleri zaman o işe ilgi duyarlar.

Bu karakterde bir kişiyi motive etmek istiyorsanız ona lider olacağı hissini vermelisiniz. Çünkü onlar kuralları kendileri koymak isterler. Kimseye boyun eğmek istemezler. İşlerin kendi istedikleri gibi ve hemen olmasını isterler.

Bu kişiler sadece ailede, iş yerinde veya sosyal hayatta kontrolü kaybedince strese girerler. Stresli olduklarında daha çok çalışırlar. Zamanla yarışıp, sorunları dar zamana sığdırmak için etrafındakilere meydan okurlar. Olayların kontrolleri altına girdiğini gördüklerinde sakinleşebilirler.

Strese girdiklerinde onları motive etmek için harekete teşvik edin. Yeni umutlar verin ve cesaretlenmelerini sağlayın. Onlara endişenizi belli etmeyin ve “sen yapabilirsin” mesajını verin.

Uğraştıkları şeyi bırakıp, dinlenmesini asla tavsiye etmeyin. “Çok yoruldun, bırak, hayatını yaşa, tatile çık…” gibi sözleri onlara asla söylemeyin. Çünkü onlar sorunlarını daha çok çalışarak halletmeye çalışan kişilerdir.

YEŞİL KARAKTERLİ KİŞİLERİN ÖZELLİKLERİ

İnce ve düşündürücü espri anlayışına sahiptirler.

Çok rahattırlar.

Kendileriyle barışıktırlar.

Diğer karakterlere nazaran daha soğukkanlıdırlar.

Çatışmadan çok çekinirler.

Parolaları; evde barış, işyerinde barış ve cihanda barıştır.

Bir an evvel işlerini bitirip dinlenmek isterler.

Doğal arabulucudurlar.

Hallerinden hep memnun olurlar.

Çok sabırlıdırlar.

İçlerinde bir fırtına koparken dışarıdan sakin görünebilirler.

Fazla enerji harcamayı sevmezler.

Kimseyi kırmak istemezler.

Yeşil karakterli kişiler sorumluluk üstlenmekten ve risk almaktan hoşlanmayan kişilerdir. Karakter grupları içinde en çok bu kişilerin motive edilmeye ihtiyacı vardır. Dış referanslı, itaatkârdırlar. Sorun çıkartmadan karşısındakilerle ortak yönleri bulup uyum sağlayan kişilerdir.

Çok enerji gerektirmeyen, gürültüsüz ve huzurlu işleri severler, hatta monoton işlerde çok başarılı olabilirler. Ancak kendilerinden çok şey beklendiğini hissederlerse bundan kaçınmak isterler.

Hayati kararlar almak zorunda olmaları onları strese sokabilir. İçten içe kendilerini problemlerden nasıl uzaklaştırabileceklerinin hesabını yaparlar. Bunu yaparken duygu ve düşüncelerini asla belli etmezler, hatta depresyonda oldukları bile anlaşılmaz.

Bu durumda onların değerlendirmelerine katılıp uyum sağlayın, haklı olduklarını söyleyin ve onlara iyi bir insan olduklarını ifade edin. Her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin ve bütün sorunları halledebilecekleri mesajını verin.

Strese girdiklerinde onlardan uzaklaşmayın, sorunlarını küçümsemeyin, bu durumdan hemen çıkmalarını beklemeyin. Onları heyecanlandırmayın ve hatta problemlerini beraber çözün. “Aman bunu da mı dert ettin ve yapamadın” gibi sözler söylemeyin.

Reklamlar