Etiketler

, , , , , , , ,

İnsan Kaynakları Departmanı Hangi Fonksiyonları Yönetir?

İşe alma süreci: Açık pozisyon için gerekli olan uygun niteliklere sahip başvuru formlarından kısa listeler oluşturulmak, adaylarla görüşmeler, testlerin, referans kontrolleri, kimin işe alınacağına kimin alınmayacağına karar vermek için kullanılan diğer araçlara kadar her şey insan kaynaklarının sorumluluğundadır.

Rol ve iş tanımları: İnsan kaynakları rol ve iş tanımlarını belirlerler. Buna bağlı olarak da organizasyonun sürekli gelişimini takip eder ve bunun iş tanımları üzerindeki etkisini değerlendirir. Rol ve iş tanımları pozisyonların sorumluluklarını, görevlerini, pay seviyelerini, kimin raporlandırılacağını ve kimin raporlandıracağını saptar. Ek sorumluluklara ve değişikliklere bağlı olarak rol ve iş tanımları zamanla değişebilir. İnsan kaynakları, sessiz ilerleyen değişiklere karşı her zaman hazırlıklı olmalıdır. Bazı durumlarda, bu değişiklikler ani olduğunda, insan kaynakları yönetimi için süreç çalışması ve rollerin gerekleri için yeni değerlendirmeler yapmak kaçınılmazdır.

Ücretlendirme: Şirket, pazarda rekabet edebilmek ve kendi içinde adaletli ücret dağılımı sağlamak için çalışanlarına ne kadar maaş ödemeli? İşte bu noktada insan kaynakları, şirketin maaş çizelgelerini ve sistemlerini geliştirirken pazar araştırmalarından, iş analizi tekniklerinden ve çalışanlarla yılın belirli dönemlerinde gerçekleştirilen performans görüşmelerinden faydalanır. Ücretlendirme konusunda objektif ve adil olabilmek için İnsan kaynakları yönetimi iyi tanımlanmış yönetim prosedürlerine ve değerlendirme araçlarına ihtiyaç duyar.

Ek kazançlar: İnsan kaynakları, geliştirdiği ve yönettiği ek kazanç programlarıyla çalışanına, sağlık sigortasını, seyahat giderlerini, hastalık iznini, tatilleri, sakatlık sigortasını ve daha fazlasını garanti eder; onları yasal ek kazanç haklarının neler olduğu konusunda bilgilendirir.

Yasal uygunluk: İnsan kaynakları uzmanlarından, çalışma ve çalışan yasaları (maaş ve saat yasaları, toplu sözleşme, fırsat eşitliği, fark gözetme, cinsel taciz, sakatlıklar, tıbbi haklar, ek kazançlar vb.) konusunda uzman olmaları beklenir. İnsan kaynakları uzmanları, organizasyon içerisinde alınan kararların ve gerçekleştirilen faaliyetlerin yasal sınırların içinde kabul edildiğini garanti altına almak için çalışanlar ve yöneticilerle ortaklaşa çalışırlar.

Performans yönetimi: İnsan kaynakları, çalışan performansını yönetmek ve değerlendirmek amacına odaklanan politikalar ve sistemler geliştirir. İnsan kaynaklarının gerçekleştirdiği başka bir faaliyet de, daha önce belirlenmiş olan performans kriterlerine göre; çalışanların nasıl performans sergilediklerini saptamaktır. Bu saptama genellikle her 6 ayda bir gerçekleştirilen, her iki tarafın da katılımının sağlandığı performans görüşmeleriyle yapılır. Performans görüşmeleri bir önceki görüşmede kararlaştırılmış olan tüm görev ve faaliyetleri kapsar ve bir sonraki dönemin hedeflerini saptar. Ayrıca görüşmede bulunan tarafların her ikisi de gelecek dönem için işverenin hedeflerini yerine getirmek üzere saptanan görev ve faaliyetleri kabul eder.

İş güvenliği ve İşçi Sağlığı: İnsan kaynakları yönetiminin kritik sorumluluklarından biri iş güvenliği ve işçi sağlığıdır. Fabrika gibi emek yoğun çalışan işletmelerin yanında, ağırlıklı olarak ofis çalışması yapan işletmelerde de çalışanlar farklı sağlık problemleri yaşayabiliyor. Örneğin ofis çalışanlarının çoğu stresle ilgili rahatsızlıklarla baş etmeye çalışıyor. İnsan kaynakları yönetimleri bu gibi sorunların üstesinden iş güvenliği ve işçi sağlığı uygulamalarıyla gelirler. Örneğin stresle nasıl baş edilebileceği ve iş ortamını nasıl daha sıcak hale getirilebileceği ile ilgili bilgilerin verildiği oturumlar düzenleyerek çalışanların sorunlarını çözmeye çalışmak gibi…

Eğitim planları: Belirli beceri ve özelliklere ulaşabilmek için düzenlenen eğitim kurslarını ve gelişim basamaklarını tanımlamak üzere kullanılır. Bugün insan kaynakları yönetimlerinin büyük bir bölümü,  hızlı bir şekilde sonuç alabilecekleri kısa yollu eğitim/gelişim süreçlerine sahip.

Kaynak: Bu yazı, Kolay iletişim tarafından, KobiFinans için derlenmiştir.

Reklamlar